deelname criteria

Deelname criteria (regeling ORWEJA)

Criteria voor deelname aan CACT-veldwedstrijden


 • Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De VWOV stelt de criteria daarvoor zelf vast.


 • Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percentage van 50 % voor bewezen honden, waarvan 2 plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 deelnemers, bij voorrang voor bewezen honden van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een wedstrijd met minder deelnemers is er 1 voorrangsplaats voor een bewezen hond van het betreffende ras.


‘Bewezen’ betekent in dit verband minimaal een kwalificatie G, behaald in Nederland in de open klasse of minimaal een kwalificatie ZG behaald in de jeugdklasse, waarbij in beide gevallen geldt dat de kwalificatie behaald moet zijn in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

NB: Na evaluatie over ten minste een jaar zal bezien worden of aanpassing van de minimumeis inzake bewezen honden aan de orde is.


 • Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee.


Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.

Criteria voor deelname aan CACIT-veldwedstrijden


 • Wildcards: 2,  dus gelijk aan CACT-wedstrijden
 • Bewezen honden: 50 %. Bij een wedstrijd van 12 honden zijn er dus 6 plaatsen voor bewezen honden, met dien verstande dat voor kwalificaties in de open klasse een ZG als ondergrens geldt en in de jeugdklasse een U, in beide gevallen behaald in Nederland in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.


NB. Ook hier zal na ten minste een jaar evaluatie plaatsvinden over eventuele aanpassing van de minimumeis.


Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

 • Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door loting.  De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee.


 

Criteria voor deelname aan jeugdveldwedstrijden


 • Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De criteria daarvoor stelt iedere VWOV zelf vast.
 • Bewezen honden: De volgende categorie bestaat uit honden die ofwel een BVT ofwel een jeugdkwalificatie hebben behaald. Daarbij hebben honden behorend tot het ras van de organiserende VWOV voorrang, mits op voorhand bekend gemaakt.
 • Loting: De resterende plaatsen worden bepaald door loting.


Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.

Wildcards

januari 2021


Volgens definitie van de Dikke van Dalen:

Recht op deelneming aan een toernooi of wedstrijd voor een niet geplaatste speler of ploeg.

Er gaat met ingang van 2021 een nieuw loting systeem in werking bij over inschrijving van de veldwedstrijden en als  onderdeel daarvan hebben wij als VWOV het recht om bij een deelname van 12 honden twee niet geplaatste honden aan te wijzen voor deelname ongeacht de prestaties of andere verdiensten in het verleden van de betreffende hond. (uiteraard binnen de gestelde grenzen van de wedstrijd)

Elke situatie is weer anders en dus is het niet eenvoudig om hier vaste criteria voor op te stellen.

Maar men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • Hond van een veldheer die het veld ter beschikking heeft gesteld.
 • In het buitenland behaalde resultaten
 • Een hond die door een trauma nog geen kans heeft gehad, maar wel potentie heeft.
 • Honden die in aanmerking komen voor selectie voor een komend Championnat


Zo kunnen er nog veel meer redenen zijn om een hond een wildcard te geven.

Voorop staat te allen tijden, dat wij als bestuur rekening houden met de omstandigheden van het moment, in alle redelijkheid een keuze maken en daarbij de nodige transparantie betrachten.

Als de keuze gemaakt is dan valt deze onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 


Namens het bestuur van de EBCN

Josephine Floor

foto Carrie Thijssen