veldwedstrijden

Veldwedstrijden 2023

Voorjaarsveldwedstrijden 2023

Het bestuur nodigt u uit voor deelname of bezoek aan de volgende wedstrijden:
De Epagneul Breton Club Nederland organiseert ook dit jaar weer haar voorjaars wedstrijden. Wij zijn de veldheren dankbaar voor het beschikbaar stellen van de velden en nodigen de deelnemers graag uit zich in te schrijven voor deze wedstrijden.
Inschrijven via: my.orweja.nl 


Adres lotingen bij alle wedstrijden:

Veedijk 39, 5258 SV Berlicum


Aanvang bij alle wedstrijden vanaf 9.00 uur


18  februari Grathem

INT.KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CAC solo

verslag


25 februari Tungelroy 

NAT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CAC solo

verslag


27 februari Beegden

JEUGDWEDSTRIJD

verslag


4 maart Volkel

INT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CACIT solo

Breton Speciaal

verslag


14 April Koewacht

NAT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CAC solo

Staande honden rubriek B

Samenkomst: Café ’t Zand, Het Zand 26, 4576 CC, Koewacht

Loting 2 april

2 Betalen aan de penningmeester EBCN op bankrekening nummer 

NL30RABO0191952427 BIC: RABONL2U.

Programma Championnat van de AICEB

in Coolus


Maandag 27 maart

Hotel IBIS, complexe agricole Mont Bernard, 51000 Châlons en Champagne

15.00 -  aankomst van de landenteams, keurmeesters en exterieur keuring.

18.00 -  loting velden, keurmeesters en deelnemers

20.30 – diner voor genodigden en keurmeesters.

Mogelijkheid tot extra reservering vóór 15-03-2023 bij  Yves Joncour: yves.joncour@wanadoo.fr


Dinsdag 28 maart

Salle des fêtes de Coolus (51510)

8.00 – Opening secretariaat, presentatie van de teams en de keurmeesters.

9.30 – Bijeenkomst van de keurmeesters en vertrek naar de velden.

11.30 – Mogelijkheid voor lunchpauze

16.00 -Barrage.

17.30 – Algemene vergadering van de AICEB

20.30 – Gala diner ( reservering vóór 15-03-2023 bij  Yves Joncour: yves.joncour@wanadoo.fr.)


Woensdag 29 maart

Salle des fêtes de Coolus (51510)

8.30 – Opening van het secretariaat

9.30 – Vertrek naar de velden.

11.30 – Mogelijkheid voor lunchpauze

16.00 – barrage, uitslag en de prijsuitreiking


Hotel IBIS, complexe agricole Mont Bernard, 51000 Châlons en Champagne

20.30 – diner voor de keurmeesters en de genodigden.


Mogelijkheid tot extra reservering vóór 15-03-2023 bij  Yves Joncour: yves.joncour@wanadoo.fr

Team Nederland voor het Championnat in Frankrijk
op 27-28 en 29 maart 2023.

Theo Carbijn met Seb van de Moerwegel.


Corrien van Hattem met Nero von der Hubertushöhe.


Thomas Hart met Proud van de Moerwegel, Nabb van de Lidse Hei en Siss van de Stovehoeve.

De EBCN wenst iedereen een mooi en succesvol Championnat!

Selectieprocedure Championnat voorjaar 2023, Coolus (Fr)

Het Championnat van de Epagneul Breton in 2023 vindt plaats op 27-28-29 april in COOLUS (dicht bij Châlons in de Champagne). 

Men kan zich inschrijven voor deelname tot 26 februari 2023 bij onze secretaris Bart van Heynsbergen bart.van.heynsbergen@hetnet.nl en Lia van Ballegooijen EBCN2022@caiway.net  en de honden moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.

Algemeen: Honden die voor de selectie in aanmerking willen komen moeten ingeschreven staan in het Nederlandse Stamboek, voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de AICEB en de eigenaar van de hond moet lid zijn van de Epagneul Breton Club Nederland. Ze accepteren de volgende selectieprocedure.

De selectieprocedure:

 1. De selectie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Epagneul Breton Club Nederland.
 2. Combinaties, hond en voorjager, die in het jaar van 2022 kwalificaties hebben behaald in:
  a: de Open Klasse op Nederlandse CAC- of CACIT veldwedstrijden, waarvan tenminste één kwalificatie in een Nederlandse voorjaarsveldwedstrijd behaalt moet zijn.
  b: op het Championnat International voor Epagneul Bretons waaraan deelgenomen is op uitnodiging van het bestuur van de EBCN.
  c: een buitenlandse Open Klasse CAC- of CACIT veldwedstrijd op fazant of patrijs onder auspiciën van het FCI, met dien verstande, dat hiervan maximaal twee uitslagen worden meegenomen voor de selectie.
  d: Kwalificaties behaald tot 26 februari 2023.
 3. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor selectie, melden dit schriftelijk, voor 1 maart 2023 bij het secretariaat (Bart van Heynsbergen) of Lia van Ballegooijen (Alg. bestuurslid) van de Epagneul Breton Club Nederland.
 4. Tegelijk met de aanmelding, moet een schriftelijke bevestiging worden overlegd van de behaalde kwalificaties, in de bovengenoemde veldwedstrijden, door middel van een kopie van het werkboekje van de hond, die voor selectie in aanmerking wenst te komen.
 5. Honden worden op het Championnat, bij voorkeur, voorgejaagd door de voorjager die ook de kwalificaties met de hond heeft behaald.
 6. De zes hoogste kwalificaties worden geteld.
 7. De hond moet voldoen aan de ras standaard.

N.B.: de puntentelling voor de selectie is conform het AVR supplement Staande Honden.