veldwedstrijden

Najaarsveldwedstrijden

Veldwedstrijden 2020

We nodigen u weer graag uit voor deelname of bezoek

aan de onderstaande wedstrijden.


Wij zijn de veldheren dankbaar voor het beschikbaar stellen van de velden.


Natuurlijk is deze planning onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het CORONA-VIRUS.


Deelnemers kunt zich in te schrijven voor deze wedstrijden via my.orweja.nl.


Aanvang bij alle wedstrijden: 8.30 uurWaterlandkerkje, 5 september 2020

Kampioenschapsveldwedstrijd CAC I solo en Jeugd

Zie uitslag


Nieuwvliet 19 september 2020

Int. Kampioenschapsveldwedstrijd CACIT I solo

Zie uitslagKloosterzande, 1 oktober 2020

Kampioenschapsveldwedstrijd CAC I solo

Zie uitslagSelectieprocedure Championnat najaar 2020


Het Championnat van de Epagneul Breton in 2020 vindt plaats in Thessaloniki (Griekenland), op 15 en 16 december. Tevens is er een Championnat op de houtsnip op 18 en 19 december. (De honden moeten dan voorgejaagd worden met een bel!) Men kan zich opgeven voor deelname tot 1 november bij onze secretaris Bart van Heynsbergen en de honden moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.

Algemeen: Honden die voor de selectie in aanmerking willen komen moeten ingeschreven staan in het Nederlandse Stamboek, voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de AICEB en de eigenaar van de hond moet lid zijn van de Epagneul Breton Club Nederland. Ze accepteren de volgende selectieprocedure.

De selectieprocedure:

 1. De selectie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Epagneul Breton Club Nederland.
 2. Combinaties, hond en voorjager, die in het najaar van 2019 en 2020 kwalificaties hebben behaald in:
  a: de Open Klasse op Nederlandse CAC- of CACIT veldwedstrijden, waarvan tenminste één kwalificatie in een Nederlandse najaarsveldwedstrijd behaalt moet zijn.
  b: op het Championnat International voor Epagneul Bretons waaraan deelgenomen is op uitnodiging van het bestuur van de EBCN.
  c: een buitenlandse Open Klasse CAC- of CACIT veldwedstrijd op fazant of patrijs onder auspiciën van het FCI, met dien verstande, dat hiervan maximaal twee uitslagen worden meegenomen voor de selectie.
 3. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor selectie, melden dit schriftelijk, voor 1 oktober 2020 bij het secretariaat van de Epagneul Breton Club Nederland.
 4. Er bestaat een mogelijkheid dat men een uitnodiging krijgt om te kijken of de hond voldoet aan de criteria van het water apport. 
 5. Tegelijk met de aanmelding, moet een schriftelijke bevestiging worden overlegd van de behaalde kwalificaties, in de bovengenoemde veldwedstrijden, door middel van een kopie van het werkboekje van de hond, die voor selectie in aanmerking wenst te komen.
 6. Honden worden op het Championnat, bij voorkeur, voorgejaagd door de voorjager die ook de kwalificaties met de hond heeft behaald.
 7. De zes hoogste kwalificaties worden geteld.
 8. De hond moet voldoen aan de ras standaard.

N.B.: de puntentelling voor de selectie is conform het AVR supplement Staande Honden.

Ter informatie:

Het doorgaan van dit Championnat zal afhangen van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus. Vooralsnog is het evenement niet afgelast, maar zodra we definitief weten of alles doorgaat zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten.

AFGELAST

2 Betalen aan de penningmeester EBCN op bankrekening nummer 

NL30RABO0191952427 BIC: RABONL2U.

Officiële mededeling van de AICEB

 

Mede door de snelle en, naar het lijkt, haast oncontroleerbare verspreiding van het Corona virus binnen Europa kunnen wij de veiligheid van onze deelnemers niet garanderen en zijn wij genoodzaakt om het Championnat, dat in december 2020 in Griekenland zou plaatsvinden, te annuleren.


Ontzettend jammer aangezien het een bijzondere combinatie was van veldwerk wedstrijden, wedstrijden op de houtsnip en een kampioenschaps tentoonstelling.


Wij hebben het Championnat in deze vorm voorlopig verplaatst naar het najaar van 2021.

Bericht van de AICEB : evenementen komend najaar


Allereerst hopen we dat u allen in goede gezondheid verkeerd en dat u en uw naasten geen gevolgen hebben gehad van de Corona crisis.

We kijken weer vooruit en we kunnen met genoegen aankondigen, dat de voorbereidingen voor het komend Championnat van de AICEB inmiddels in volle gang zijn.


Zoals al eerder aangekondigd heeft de voorzitter van de Griekse Epagneul Breton vereniging, Christos Kalfopoulos, voorgesteld om zowel het Championnat van de AICEB op de houtsnip in Griekenland te organiseren als het Championnat van het najaar op patrijs.

Als kers op de taart zullen er rond deze wedstrijden nog enkele CACIT wedstrijden georganiseerd worden en bovendien een exterieur tentoonstelling met toekenning van het CACIB!


Dat brengt ons tot het volgende pragramma:


14 december 2020

Int. kampioenschaps veldwedstijd op patrijs, CACIT 


15-16 december 2020

Championnat van het najaar AICEB


17 december 2020

Internationale exterieur tentoonstelling met CACIB


18-19 december 2020

Championnat AICEB op houtsnip


20 december 2020 

Int. kampioenschaps veldwedstrijd op houtsnip, CACIT


Een en ander wordt georganiseerd in de regio’s rond Thessaloniki en Halkidiki.

Het betreft dan: Plagiari, Mesimeri bij Thessaloniki en Holomontas bij Halkidiki.  


Een gedetailleerd programma zal nog volgen, maar u kunt de data vast in uw agenda zetten!


Voetnoot van de EBCN:


Het is vanzelfsprekend dat gezien de onzekerheid m.b.t. de verspreiding van het Corona virus er altijd een onzekere factor bij het organiseren van een dergelijk evenement aanwezig zal zijn…ook al lijkt december nog ver weg!

Hou daarom de nieuwsberichten in deze dan ook goed in de gaten.

AFGELAST

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED