veldwedstrijden

Veldwedstrijden 2021

Najaarsveldwedstrijden

2 Betalen aan de penningmeester EBCN op bankrekening nummer 

NL30RABO0191952427 BIC: RABONL2U.

Championnat Griekenland 2021 GAAT NIET DOOR !


Wat al even rondging in de wandelgangen is nu zeker. Het Championnat van de AICEB in Griekenland gaat niet door!

Voorzitter Christian Gunther heeft aangegeven, dat voor een mooie internationale competitie er te weinig deelnemers waren.

Voor Paul van Vucht die onze vereniging en dus Nederland zou vertegenwoordigen een hele teleurstelling.

De wedstrijden zelf blijven wel staan. Niet meer onder de vlag van de AICEB, maar onder verantwoordelijkheid van de Griekse Epagneul Breton Club.

Ontzettend jammer, omdat dit de tweede keer is dat dit evenement afgezegd moest worden. De pandemie heeft ook deze keer mede hieraan bijgedragen.
Data ( CHAMPIONNAT ) betrof :


14-15 en 16 december 2021


17 december 2021


18-19-en 20 december 2021 


Voor alle informatie m.b.t. de internationale kampioenschappen:

epagneulbretondegreece@gmail.com


Voor alle informatie m.b.t. de wedstrijden georganiseerd door de AICEB:

maryse.baudet33@gmail.com

Selectieprocedure Championnat najaar 2021

Het Championnat van de Epagneul Breton in 2021 vindt plaats in Thessaloniki (Griekenland), op 14 t/m 20 december. Tevens is er een Championnat op de houtsnip in deze periode van december. (De honden moeten dan voorgejaagd worden met een bel!) Men kan zich opgeven voor deelname tot 14 november bij onze secretaris Bart van Heynsbergen.


De honden moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.
Algemeen: Honden die voor de selectie in aanmerking willen komen moeten ingeschreven staan in het Nederlandse Stamboek, voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de AICEB en de eigenaar van de hond moet lid zijn van de Epagneul Breton Club Nederland. Ze accepteren de volgende selectieprocedure.

De selectieprocedure:

 1. De selectie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Epagneul Breton Club Nederland.
 2. Combinaties, hond en voorjager, die in het najaar van 2020 en 2021 kwalificaties hebben behaald in:
  a: de Open Klasse op Nederlandse CAC- of CACIT veldwedstrijden, waarvan tenminste één kwalificatie in een Nederlandse najaarsveldwedstrijd behaalt moet zijn.
  b: op het Championnat International voor Epagneul Bretons waaraan deelgenomen is op uitnodiging van het bestuur van de EBCN.
  c: een buitenlandse Open Klasse CAC- of CACIT veldwedstrijd op fazant of patrijs onder auspiciën van het FCI, met dien verstande, dat hiervan maximaal twee uitslagen worden meegenomen voor de selectie.
 3. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor selectie, melden dit schriftelijk, vóór 1 november 2021 bij het secretariaat van de Epagneul Breton Club Nederland.
 4. Er bestaat een mogelijkheid dat men een uitnodiging krijgt om te kijken of de hond voldoet aan de criteria van het water apport. 
 5. Tegelijk met de aanmelding, moet een schriftelijke bevestiging worden overlegd van de behaalde kwalificaties, in de bovengenoemde veldwedstrijden, door middel van een kopie van het werkboekje van de hond, die voor selectie in aanmerking wenst te komen.
 6. Honden worden op het Championnat, bij voorkeur, voorgejaagd door de voorjager die ook de kwalificaties met de hond heeft behaald.
 7. De zes hoogste kwalificaties worden geteld.
 8. De hond moet voldoen aan de ras standaard.

N.B.: de puntentelling voor de selectie is conform het AVR supplement Staande Honden.

Nederlands najaar


Kijk voor de uitslagen op de historie pagina veldwedstrijden 2021


11 september Waterlandkerkje

CAC continentaal 1 solo 18 september Nieuwvliet

CACIT continentaal 1 solo7 oktober Kloosterzande

NAT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD
CAC continentaal 1 solo