BVT

Afschaffing BVT


Bericht van Orweja


"In december 2021 is de BVT komen te vervallen. Als gevolg daarvan is er ten behoeve van de jeugdveldwerkwedstrijden voor de Continentaal Staande Honden een nieuwe lotingsregeling ingevoerd.


De nieuwe lotingsregeling is de volgende regeling:

1/3 wildcards, 1/3 bewezen en 1/3 loting (bij een wedstrijd van 12 dus ieder 4 plaatsen).


Wat overblijft aan wildcards of bewezen honden vloeit naar de loting.

De randvoorwaarden die hierbij horen zijn:

  1. De volgorde moet altijd zijn: eerst de wildcards, dan de bewezen honden en dan de loting van de restcategorie.
  2. Het systeem moet duidelijk en goed hanteerbaar zijn voor iedere wedstrijdsecretaris.
  3. Wat een wildcard is, bepaalt de VWOV zelf, zoals eerder is afgesproken. Dat kan dus voor een hond van het eigen ras zijn, maar bv. ook voor een hond van een veldeigenaar.
  4. Bij de bewezen honden wordt – evenals in de oude lotingsregeling – geen onderscheid gemaakt tussen de hoogte van de kwalificatie. Als er meer honden zijn met een kwalificatie dan er plaatsen zijn in die categorie wordt er geloot. De uitgelote bewezen honden loten nog eens mee in de restcategorie. Een plaats die niet is ingevuld door een wildcard of door een bewezen hond gaat naar de restcategorie van de loting. Ook als er geen rond getal uitkomt gaat de extra plek naar de vrije loting.


NB 1: Gehandhaafd wordt dat bij de bewezen honden de honden behorend tot het eigen ras van de organiserende VWOV voorrang hebben, mits dit op voorhand bekend wordt gemaakt.


NB 2: Besloten is dat een hond die gedurende het seizoen op twee jeugdveldwedstrijden onder twee verschillende keurmeesters een INS heeft gekregen voor de verdere duur van dat seizoen wordt uitgesloten van deelname. Dit wordt opgenomen in de nieuwe lotings/toelatingsregeling voor jeugdhonden en tevens het AVR/supplement Staande Honden hiertoe worden aangepast."

Pelle van de Moerwegel