vereniging

Bestuur


Gradus de Klein, voorzitter

 

Joep Rooijakkers, vice-voorzitter

 

Bart van Heijnsbergen, secretaris

Veedijk 39, Berlicum

 

John Hart, penningmeester

 

Josephine Floor, lid

redactie en website
Ketelbraken 9, 5681 GZ  Best

Lid worden?


De contributie voor 2019

bedraagt € 27,50.

 

Over te maken naar de

penningmeester E.B.C.N.

IBAN : NL30RABO0191952427

BIC: RABONL2U

Grote Prijs Jan Coldewey en Breton

 

De Grote Prijs Jan Coldewey wordt eens in de drie jaar georganiseerd door de Continentale Staande Honden vereeniging. 


Het is een wedstrijd waarbij 5 verschillende disciplines beoordeeld worden en dat gedurende twee dagen.


Deze vijfkamp omvat de volgende onderdelen:

- een veldwedstrijd (voor het schot) met CACT,

- een apporteerwedstrijd ter drijfjacht met CACT,

- een zweetspoor met CACT,

- een KNJV-proef, en

- een exterieur keuring.


Een hele opgave voor zowel voorjager als hond die voortdurend onder druk staan.


Joep Rooijakkers heeft hieraan inmiddels twee keer deelgenomen en beide keren net als tweede geëindigd. Een schitterende prestatie!


Het laatst gedurende de Grote Prijs Jan Coldewey plaats in Ossendrecht in oktober 2015.


De Epagneul Breton Club is van begin af aan steeds supporter geweest van de GPJC op diverse punten waar gewenst.

Hans Caris: pup bemiddeling


Vanaf juni 2018 zal de pup bemiddeling gerealiseerd worden door Hans Caris.

 

Hans is op de hoogte van beschikbare of te verwachten nesten bij die fokkers die de dekkingen overeenkomstig de daarvoor geldende regels hebben aangemeld

Bij belangstelling voor een pup dient u zelf contact op te nemen met de betreffende fokker(s) voor het maken van afspraken. De aanschaf van een pup wordt overeengekomen tussen de fokker en de nieuwe eigenaar van een pup.

 

De EBCN kent een verenigingsfokreglement. In verband met de opname in het Stamboek voor Rashonden en de afgifte van Stambomen moet de fokker zich ook houden aan het Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB). Dit reglement maakt deel uit van het Kynologisch Reglement van de RvB.

 

De Breton is geen populaire rashond in Nederland, zeker niet in vergelijking met rashonden welke die populariteit wel genieten. Er wordt weinig maar meestal wel heel selectief gefokt. De mogelijkheid bestaat dat u als aspirant koper van een pup enige tijd zult moeten wachten tot er pups beschikbaar komen.

 

Hans Caris is (op nette uren) telefonisch bereikbaar op 0475-494374 of per e-mail.

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED