inschrijven veldwedstrijden via MyORWEJA en daar de instructies volgen.

betalen aan de penningmeester EBCN
IBAN NL30RABO0191952427

 

Over de 40% regeling.

Veldwedstrijden, voorjaar 2018

Uitslagen 2017

De Epagneul Breton Club Nederland organiseert ook dit jaar weer haar voorjaars wedstrijden. Wij zijn de veldheren dankbaar voor het beschikbaar stellen van de velden en nodigen de deelnemers graag uit zich in te schrijven voor deze wedstrijden.
Inschrijven via: my.orweja.nl en mogelijk vanaf 1 februari.

 

24 februari - Grathem

INT.KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CACIT solo

Opengesteld voor Cont. Staande honden rubriek B, Max 24 honden.

Sluiting inschrijvingen : 17-2

Samenkomst: Restaurant Nassaurie, Nassauplein 12 te Grathem.

Keurmeesters: Willem ten Brinke; Jos Kugel; Didier Horman; Walter Klijsse.

 

3 maart - Uden

NAT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CACIT solo

Epagneul Breton Speciaal. Max. 12 honden.

Sluiting inschrijvingen:24-2

Samenkomst: Brabantse Hoeve, Zeelandsedijk 29 te Volkel.

Keurmeester: Ad Baijens; Walter Klijsse.

 

5 maart - Beegden

JEUGDWEDSTRIJD

Opengesteld voor alle staande honden, Max. 30 honden.

Sluiting inschrijvingen:26-2

Samenkomst: Hense Koeëb, Frans Strouxstraat 38 te Stramproy of ’t Jachthuis, Abelenstraat 4 te Beegden.

Keurmeesters: Willem ten Brinke; Jack Bolle; Ad Baijens; Jos Kugel.

 

10 maart - Tungelroy

INT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CACIT solo

Opengesteld voor Cont. Staande honden rubriek B, Max. 24 honden.

Sluiting inschrijvingen: 3-3

Samenkomst: Hense Koeëb, Frans Strouxstraat 38 te Stramproy.

Keurmeesters: Jack Bolle; Freddy Indekeu; Willem ten Brinke; Ad Baijens.

 

31 maart te Nieuwvliet (Zeeuws Vlaanderen)

INT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CACIT koppel

Opengesteld voor Cont. Staande honden rubriek B, Max 16 honden.

Sluiting inschrijvingen : 24-3

Samenkomst: Sint Jansdijk 1 Nieuwvliet

Keurmeesters: Willem ten Brinke

 

7 april te Waterlandkerkje (Zeeuws Vlaanderen)

NAT. KAMPIOENSCHAPS VELDWEDSTRIJD CAC solo

Opengesteld voor Cont. Staande honden rubriek B, Max. 24 honden.

Sluiting inschrijvingen: 31-3

Samenkomst:”’t Oud Gemeentehuis” Sint Margrietestraat 46 te Sint Margriete (B).

Keurmeesters : Willem ten Brinke; Henk Companje.

 

7 april te Waterlandkerkje (Zeeuws Vlaanderen)

JEUGDWEDSTRIJD

Opengesteld voor staande honden rubriek B, Max. 12 honden.

Sluiting inschrijving: 31-3

Samenkomst:”’t Oud Gemeentehuis” Sint Margrietestraat 46 te Sint Margriete (B).

Keurmeester : Ad Baijens.

 

Selectieprocedure Championnat voorjaar 2018


Het Championnat van de Epagneul Breton in 2017 vindt plaats op 26-27-28 maart in COOLUS (dicht bij Châlons in de Champagne). Men kan zich inschrijven voor deelname tot 1 maart2017 bij onze secretaris Bart van Heynsbergen en de honden moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.

Algemeen: Honden die voor de selectie in aanmerking willen komen moeten ingeschreven staan in het Nederlandse Stamboek, voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de AICEB en de eigenaar van de hond moet lid zijn van de Epagneul Breton Club Nederland. Ze accepteren de volgende selectieprocedure.

De selectieprocedure:

1 De selectie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Epagneul Breton Club Nederland.

2 Combinaties, hond en voorjager, die in het jaar van 2017 kwalificaties hebben behaald in:
a: de Open Klasse op Nederlandse CAC- of CACIT veldwedstrijden, waarvan tenminste één kwalificatie in een Nederlandse voorjaarsveldwedstrijd behaalt moet zijn.
b: op het Championnat International voor Epagneul Bretons waaraan deelgenomen is op uitnodiging van het bestuur van de EBCN.
c: een buitenlandse Open Klasse CAC- of CACIT veldwedstrijd op fazant of patrijs onder auspiciën van het FCI, met dien verstande, dat hiervan maximaal twee uitslagen worden meegenomen voor de selectie.
d: Kwalificaties behaald tot en met 10 maart 2018.

3 Deelnemers die in aanmerking willen komen voor selectie, melden dit schriftelijk, voor 1 maart 2018 bij het secretariaat van de Epagneul Breton Club Nederland.

4 Tegelijk met de aanmelding, moet een schriftelijke bevestiging worden overlegd van de behaalde kwalificaties, in de bovengenoemde veldwedstrijden, door middel van een kopie van het werkboekje van de hond, die voor selectie in aanmerking wenst te komen.

5 Honden worden op het Championnat, bij voorkeur, voorgejaagd door de voorjager die ook de kwalificaties met de hond heeft behaald.

6 De zes hoogste kwalificaties worden geteld.

7 De hond moet voldoen aan de ras standaard.

N.B.: de puntentelling voor de selectie is conform het AVR supplement Staande Honden.

webby : Nel Barendregt - Frodo & Co

De Pieter Rooijakkers Trofee 2017

 

Inmiddels heeft de wedstrijd plaatsgevonden. Het was een prachtige dag. Zowel wat weer betreft als de veldwedstrijd zelf, waarbij het fascinerend was om de verschillende rassen aan het werk te zien in de voor hun ras typische stijl van jagen.

De Bretonnen hebben het uitstekend gedaan. Bij de jeugd heeft Bart van Heijnsbergen met zijn jonge hond Ludine Ruisseau de Bétail de Pieter Rooijakkers Trofee gewonnen met een 1e uitmuntend. In de openklasse werd Bart tweede met zijn hond Fidès Ruisseau de Bétail .

De Breton Lor de Casa Ato van Gert Jan Scheffer behaalde een mooie ZG.

De eerste prijs in de open klasse ging naar de Bracco Italiano Leonida Dell”Oltrepo van Detlev van Valen.

De trofee is een wisselprijs in de vorm van een bronzen beeldje van Pieter dat gemaakt is door zijn broer Joep Rooijakkers. Een prachtig vormgegeven beeld in de typische houding van Pieter wanneer hij de uitslag besprak na een wedstrijd.

Al met al een mooie dag, die perfect georganiseerd was door de Nederlandse Vereniging Langhaar.

Een nieuwe traditie lijkt geboren!

 

De volledige uitslag:

Er waren twee groepen waarbij de jeugd geïntegreerd was.

Groep 1: Keurmeesters: Jack Bolle en Willem ten Brinke.

1 ZG – Hoshi van de Kreppelse Heide (DSL) – eig./vj. Theo Carbijn

 

Groep 2: Keurmeesters: Ad Baijens en Walter Klijsen met aspirant keurmeester Jillis mast.

1 U – Leonida Dell”Oltrepo (BI) – eig./vj. Detlev van Valen

2 U – Fidès Ruisseau de Bétail – eig./vj. Bart van Heijnsbergen

3 ZG – Meander Gotta Love Ya (WK) – eig./vj. Fred van Marion

ZG – Lor de Casa Ato (EB) – eig./vj. Gert Jan Scheffer

 

Jeugd groep twee:

1 U – Ludine Ruisseau de Bétail – eig./vj. Bart van Heijnsbergen

Boven: Ludine Ruisseau de Bétail


Onder: Pieter Rooijakkers met alle geplaatste honden en keurmeesters.

De BVT, ofwel de Basis Veldwerk Test

 

Veldwedstrijden zijn bedoeld om te laten zien hoe goed de honden zijn. Dat is altijd in velden met een zo goed mogelijke wildstand.

Het is niet wenselijk dat men hieraan deelneemt nog zonder dat de hond en/of voorjager daar aan toe is.

 

Dat is een van de redenen dat er bij wijze van proef een BVT geïnitieerd is door het FTC.

 

De 'Continentale' en de Duitse Staande Langhaar hebben als eerste deze ‘test’ georganiseerd. De resultaten zullen aan het eind van deze proef geëvalueerd worden.

 

De Basis Veldwerk Test is een test waarbij de natuurlijke aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, met name het initiatief en de wil tot jagen, veldaanpak, het verwaaien, vinden en voorstaan van eventueel aanwezig wild.

Daarnaast wordt gekeken naar eventuele schotgevoeligheid en basis gehoorzaamheid (relatie met de voorjager), om op grond van de

gedane bevindingen vast te stellen of de hond geschikt is voor deelname aan de jeugdklasse van het veldwerk.

 

Deelnemers die deze test voldoende potentie hebben laten zien, kunnen met voorrang worden ingeloot bij een Jeugdwedstrijd.

 

Voor meer informatie en eventueel inschrijven voor een dergelijke test verwijs ik u naar de website van Orweja.

 

redactie en web

secretariaat

De Epagneul Breton Club Nederland

pup bemiddeling