Agenda

 

 

Voorjaar 2019

 

Let op de detail wijzigingen !

 

Championnat Breton 2019

13, 14 en 15 februari 2019

Fuentes de Andalucia (Sevilla) Spanje

 

23 februari - Grathem

CACIT solo rubriek B - 24h

 

25 februari - Beegden

Jeugd - 30h

 

2 maart - Uden

Breton Speciaal - CAC solo - 12h

 

9 maart - Tungelroy

CACIT solo rubriek B - 24h

 

30 maart - Nieuwvliet

CACIT koppel - 16h

 

6 april - Waterlandkerkje

Jeugd - rubriek B - 12h

 

 

Recente toevoegingen:

 

Basis Veldwerk Test

 

Gegevensbescherming

 

Toelating veldwedstrijden gewijzigd:
de 40% regeling

 

 

 

bankgegevens

het bankrekening nummer van EBCN is NL30RABO0191952427

CHAMPIONNAT EPAGNEUL BRETON NAJAAR 2018


Het Championnat van de Epagneul Breton in 2018 vindt plaats in Ventas de Retamosa ( Toledo Spanje), op 18,19 en 20 oktober.

Inschrijving voor deelname kunnen tot 30 september 2018 worden ingediend bij de secretaris, Bart van Heynsbergen en de honden moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.

Algemeen: Honden die voor de selectie in aanmerking willen komen moeten ingeschreven staan in het Nederlandse Stamboek, voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de AICEB en de eigenaar van de hond moet lid zijn van de Epagneul Breton Club Nederland. Zij accepteren de volgende selectieprocedure.

De selectieprocedure:

De selectie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Epagneul Breton Club Nederland.
Combinaties, hond en voorjager, die in het jaar van 2018 kwalificaties hebben behaald in:
A: de Open Klasse op Nederlandse CAC- of CACIT veldwedstrijden, waarvan tenminste één kwalificatie in een Nederlandse najaarsveldwedstrijd behaalt moet zijn.
B: op het Championnat International voor Epagneul Bretons waaraan deelgenomen is op uitnodiging van het bestuur van de EBCN.
C: een buitenlandse Open Klasse CAC- of CACIT veldwedstrijd op fazant of patrijs onder auspiciën van het FCI, met dien verstande, dat hiervan maximaal twee uitslagen worden meegenomen voor de selectie.

Deelnemers die in aanmerking willen komen voor selectie, melden dit schriftelijk, voor 30 september 2018 bij het secretariaat van de Epagneul Breton Club Nederland.
Er bestaat een mogelijkheid dat men een uitnodiging krijgt om te kijken of de hond voldoet aan de criteria van het water apport.
Tegelijk met de aanmelding, moet een schriftelijke bevestiging worden overlegd van de behaalde kwalificaties, in de bovengenoemde veldwedstrijden, door middel van een kopie van het werkboekje van de hond, die voor selectie in aanmerking wenst te komen.
Honden worden op het Championnat, bij voorkeur, voorgejaagd door de voorjager die ook de kwalificaties met de hond heeft behaald.
De zes hoogste kwalificaties worden geteld.
De hond moet voldoen aan de ras standaard.

N.B.: de puntentelling voor de selectie is conform het AVR supplement Staande Honden.

webby : Nel Barendregt - Frodo & Co

 

redactie en web

secretariaat

De Epagneul Breton Club Nederland

pup bemiddeling