Agenda

 

Najaar 2018

 

15 september - Waterlandkerkje

Nat. kampioenschaps veldwedstrijd CAC solo

 

15 september - Waterlandkerkje

Jeugdwedstrijd

 

22 september - Nieuwvliet

Int.  kampioenschaps veldwedstrijd CACIT solo

 

13 oktober - Kloosterzande

Pieter Rooijakkers Trofee

Nat. kampioenschaps veldwedstrijd CAC solo én jeugdwedstrijd

 

Championnat Breton 2018

18, 19 en 20 oktober

Toledo, Spanje

 

 

 

examen exterieur keurmeesters

update voorjaar 2018

 

 

Toelating : de 40% regeling

 

 

bankgegevens

het bankrekening nummer van EBCN is NL30RABO0191952427

CHAMPIONNAT EPAGNEUL BRETON NAJAAR 2018


Het Championnat van de Epagneul Breton in 2018 vindt plaats in Ventas de Retamosa ( Toledo Spanje), op 18,19 en 20 oktober.

Inschrijving voor deelname kunnen tot 30 september 2018 worden ingediend bij de secretaris, Bart van Heynsbergen en de honden moeten voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.

Algemeen: Honden die voor de selectie in aanmerking willen komen moeten ingeschreven staan in het Nederlandse Stamboek, voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement van de AICEB en de eigenaar van de hond moet lid zijn van de Epagneul Breton Club Nederland. Zij accepteren de volgende selectieprocedure.

De selectieprocedure:

De selectie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Epagneul Breton Club Nederland.
Combinaties, hond en voorjager, die in het jaar van 2018 kwalificaties hebben behaald in:
A: de Open Klasse op Nederlandse CAC- of CACIT veldwedstrijden, waarvan tenminste één kwalificatie in een Nederlandse najaarsveldwedstrijd behaalt moet zijn.
B: op het Championnat International voor Epagneul Bretons waaraan deelgenomen is op uitnodiging van het bestuur van de EBCN.
C: een buitenlandse Open Klasse CAC- of CACIT veldwedstrijd op fazant of patrijs onder auspiciën van het FCI, met dien verstande, dat hiervan maximaal twee uitslagen worden meegenomen voor de selectie.

Deelnemers die in aanmerking willen komen voor selectie, melden dit schriftelijk, voor 30 september 2018 bij het secretariaat van de Epagneul Breton Club Nederland.
Er bestaat een mogelijkheid dat men een uitnodiging krijgt om te kijken of de hond voldoet aan de criteria van het water apport.
Tegelijk met de aanmelding, moet een schriftelijke bevestiging worden overlegd van de behaalde kwalificaties, in de bovengenoemde veldwedstrijden, door middel van een kopie van het werkboekje van de hond, die voor selectie in aanmerking wenst te komen.
Honden worden op het Championnat, bij voorkeur, voorgejaagd door de voorjager die ook de kwalificaties met de hond heeft behaald.
De zes hoogste kwalificaties worden geteld.
De hond moet voldoen aan de ras standaard.

N.B.: de puntentelling voor de selectie is conform het AVR supplement Staande Honden.

webby : Nel Barendregt - Frodo & Co

 

redactie en web

secretariaat

De Epagneul Breton Club Nederland

pup bemiddeling