De 40% regeling

 

Bij “over inschrijving” op een veldwedstrijd zal er door de EBCN een loting plaats vinden.

 

Tijdens een vergadering van de JWR in november 2015 was er een unaniem akkoord over het feit dat de vereniging 40% van de inschrijvingen zelf mag indelen en de overige 60% door loting zal plaatsvinden.

 

De volgende toelatings criteria tot deze 40% zijn van toepassing:

  • Honden van (gastheren) mensen waar de vereniging verplichtingen aan heeft.
  • Honden die kansrijk zijn voor de selectie naar een Championnat, E.K. of W.K.
    Dit  moet de inschrijver kenbaar maken.
  • Honden die kansrijk zijn voor de jaarprijzen.
    Dit  moet de inschrijver kenbaar  maken.
  • De overblijvende plaatsen worden opgevuld met Epagneul Bretons

Het bestuur is verantwoordelijk voor de keuzes en zal evt. bemerkingen in overweging nemen.

 

Bij inschrijving van meerdere honden wordt aan de inschrijver verzocht om daarbij aan te geven welke hond zijn/haar 1e voorkeur heeft voor deze loting

 

Deze loting vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

In principe wordt er geloot onder alle inschrijvers die na de openingsdatum en  vóór de sluitingsdatum van de betreffende wedstrijd hebben ingeschreven.

 

De organiserende vereniging kan, om welke reden dan ook, gebruik maken van het recht om tot maximaal 40% van de deelnemers aan te wijzen.

 

De reserve deelnemers worden eveneens door middel van loting vastgesteld uit alle overgebleven inschrijvers.

foto Carrie Thijssen

webby : Nel Barendregt - Frodo & Co

 

redactie en web

secretariaat

De Epagneul Breton Club Nederland

pup bemiddeling